StatutZS2018

Załącznik do Uchwały Nr 10/2018

dnia 31 sierpnia 2018r.

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ

PRZY KILNICZNYM SZPITALU WOJEWÓDZKIM Nr 2

im. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

W RZESZOWIE

Statut ZS

Poprawiony (środa, 06 listopada 2019 11:58)